Kurslar

TORAKS KURSU – 4 Ekim 2024

11:00-11:15 Açılış konuşması ve Kurs hakkında bilgilendirme:
1. Tek Akciğer Ventilasyonu (TAV):
11:15-11:30: TAV Araç gereçleri, Hava yolu Yönetimi
11:30-11:45: Perioperatif Hipoksi ve Yönetimi
11:45-12:00: Nasıl ventile edelim?
2. Uygulamalar: 
12:10-12:30: Bütün İstasyonlar: Fiberoptik Bronkoskopi
12:30 – 13:00: KahveArası
13:00-13:20: A İstasyonu: Sol Çift lümenli Tüpler
13:20-13:40: B İstasyonu: Cohen bronşiyal bloker
13:40-14:00: C İstasyonu: EZ-Bloker, Univent Tüp
14:00-14:20: D İstasyonu: Tappa bronşiyal bloker, Unibloker
14:20-14:40: E İstasyonu: USG- Torasik Bloklar
14:40-15:00: KURS DEĞERLENDİRMESİ-GERİ BİLDİRİM VE SERTİFİKA DAĞITIMI

EKOKARDİYOGRAFİ KURSU – 4 Ekim 2024

11:00-11:15 Açılış  
11:15-11:30 Sol Ventrikül ve TÖE
11.30-12:00 Right ventricular pathophysiology
12:00-12:15 Kahve Arası
12:15-12:30 Hemodinamik Hesaplamalar
12:30-12:45 Mitral ve Aort Kapak
12:45-13:00 Temel Akciğer USG
13:00-15:00 I-Pratik Uygulama (Transözefageal EKO, maket Simülasyon)  
II-Pratik Uygulama -Temel Görüntüler (Transtorasik EKO)
III- Pratik Uygulama- Hesaplamalar (Transtorasik EKO)
IV- Pratik Uygulama Temel Akciğer USG

HEMODİNAMİ KURSU – 4 Ekim 2024

11:00-11:15 Çalıştay Tanıtımı
11:15-11:30 Oksijen sunumu, tüketimi, OER ve bozuklukları
11:30-11:45 Statik parametreler; CVP, PAP, PCWP
11.45-12:00 Dinamik parametreler, SVV, PPV, PVI
12:00-12:15 Tartışma
12:15-12:30 Kahve Arası
12:30-12:45 Afterload parametreleri, SVR, Ea,
12:45-13:00 Kontraktilite parametreleri, dP/dT,CCE,CPO
13:00-13:15 Tartışma
13:15-13:30 KahveArası

UYGULAMA MASALARI

13:30-14:00 PULSE Counter analiz, Mostcare, CI, SVI, SVRI, Ea, Edyn, CCE, dp/dt, PPV
14:00-14:30 Strok Volum analiz, Özefageal Doppler CI, SVI, FTc,FTp, MD
14:30-15:00 PULSE Counter analiz, LIDCO, PVI
15:00 Geri Bildirim