İletişim

BİLİMSEL SEKRETERYA
DR. ÖZLEM TURHAN
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı
ozlemturhan6@gmail.com

ORGANİZASYON SEKRETERYASI

Nur Okuroğlu
nurokuroglu@plazaevent.com.tr

Tel: 0224 441 27 27 – 118