Bildiriler

Özet Başvurusu Sırasında Dikkat Edilecek Noktalar ve Gönderme Kuralları

Sunum yapan yazar 1 Ağustos 2024 tarihine kadar KAYDOLMALIDIR. Kayıt dışı yazarların özetleri, kongre özet kitabında yayınlanmayacaktır.

Bildiri Gönderim Son Tarihi :  15 AĞUSTOS 2024  

Yazım Kuralları

 1. Kongre için bildiri özetleri bildiri sistemi üzerinden gönderilecek olup, E-posta yoluyla gönderilen bildiri özetleri kabul edilmeyecektir.
 2. Yazar isimlerinde akademik ünvan kullanılmamalıdır.
 3. İsimler sadece ilk harf büyük olacak şekilde küçük harflerle yazılmalıdır.
 4. Yazarların çalıştıkları kurumların ad ve adresleri mutlaka belirtilmelidir.
 5. Özet başlığında sadece ilk harfler büyük yazılmalıdır. (Kısaltmalar istisnadır.)
 6. Özet içinde kısaltma kullanılması halinde, kısaltmanın açık adı parantez içinde belirtilmelidir.
 7. Özette çalışmanın amacı ve kullanılan yöntemler kısaca belirtilmeli, bulgular yeterli sayısal ayrıntıyla birlikte özetlenmeli ve sunulan bulgular çerçevesinde sonuç açıklanmalıdır.
 8. Özet; amaç, yöntem, bulgular ve sonuç başlıkları kullanılarak yazılmalıdır. Vaka sunumları ise giriş, olgu, tartışma ve sonuç başlıkları kullanılarak yazılmalıdır.
 9. Özetiniz 300 kelimeyi geçmemelidir. Anahtar Kelimeler: Kelime 1, kelime 2, kelime 3. (3-5 kelime arası). Kaynaklar: Yazar adları 6 yazara kadar yazılacak , 6 dan fazla yazar adı et.all olarak, dergi yılı ve sayfası belirtilecektir.
 10. Bildiri özetleri metin biçiminde olmalıdır.
 11. Bildiriler hiçbir platformda sunulmamış ve/veya yayınlanmamış olmalı, ticari bağlantı içermemelidir.
 12. Bildiri özetleri gönderilirken yazarların belirttikleri yarışma istekleri dikkate alınacak, ancak hakem değerlendirmesi sonucu yüksek puan alan bildiriler yarışmaya katılmaya hak kazanabileceklerdir.
 13. Bildiri değerlendirme süresi bittikten sonra, sunan yazar değişikliği; sadece çalışmada adı geçen ve kongre kaydı tamamlanmış olan isimler arasından yapılabilecek olup, yeni isim eklenmesi kesinlikle yapılamayacaktır.
 14. Kabul edilen ve sunulan bildiriler, E-Kitap olarak kongrenin web sitesinde yayınlanacaktır. Kayıt olsa bile sunulmayan hiçbir bildiri kongre özet kitabında yer almayacaktır. Tüm katılımcılar bildirilerini sunmak zorundadır. Kayıt yaptırmış olması bildiri lerinin özet kitabında basılacağı anlamını taşımamaktadır. Sunumu mazaretsiz olarak yapılmayan çalışmalar kongre özet kitabında yer almayacaktır. Tüm katılımcılar ilgili bilimsel programa uygun şekilde hareket etmek ve sunumunu gerçekleştirmek zorundadır.
 15. Tüm klinik ve deneysel çalışmalar, insan veya hayvan araştırmaları, Avrupa regülasyon otoritelerine uygun etik çerçevede yapılmış olmalıdır. Etik kurul onayının alınmış olduğuna dair bilgi verilmelidir. Bilimsel Komite, gerekli görürse, onay / muafiyet belgesinin kopyasını isteyebilir. Derlemeler ve meta-analizler etik onay gerektirmezler. Vaka sunumları için yazılı hasta onam belgesi alınamamış ise etik kurul onayı gerekmektedir. Yarışma için kabul edilen sunuların etik kurul izinlerinin taranmış hallerinin yarışma öncesinde belirtilen tarihe kadar sisteme yüklenmesi gerekmektedir.
 16. Gönderilen bildirinin geri çekilme isteği durumunda sunacağı belirtilen kişinin e-posta adresinden bir e-posta yolu ile  fatihtepecik@plazaevent.com.tr adresine bildirilmelidir.

Tüm soru ve görüşleriniz için fatihtepecik@plazaevent.com.tr ile iletişime geçebilirsiniz.

Bildirilerin Değerlendirilmesi

Değerlendirme internet üzerinden araştırmacıların ad/soyad ve kurumları gizli tutularak, Bildiri Değerlendirme Komitesi’nce yapılacaktır. Bildirinin değerlendirmeye alınabilmesi için bildiri sahibinin kongre kaydını son gönderim tarihine kadar tamamlaması gerekmektedir. Değerlendirme sonucu tüm bildiri sahiplerine sonuç yazısı e-mail olarak gönderilecektir.

Sözlü Sunum Bilgileri

 1. Sözlü bildiri olarak kabul edilen bildiriler, elektronik sunum programlarından herhangi biriyle hazırlanabilir.
 2. Her sunum için ayrılan süre kabul mektuplarında iletilecektir.
 3. Sisteme bildiri özeti kabul edildiği halde, bildirisini belirtilen gün ve saatte sunmayan yazarların eserleri, kongre bildiri kitabından çıkarılacaktır.
 4. Kabul edilen bildiri özetleriniz, sözlü olarak sunulacak ve tartışılacaktır.