Davet Metni

Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği 30. Ulusal Kongresi davet metni

Düzenleme Kurulu

Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği 30. Ulusal Kongresi düzenleme kurulu

Bildiriler

Bildiri gönderim kuralları ve online bildiri gönderimi için tıklayınız

İletişim

Kongre bilimsel sekreteryası ve organizasyon sekreteryası iletişim bilgileri